Full service digital agency.

Wij ontwikkelen digital experiences die een glimlach op je gezicht toveren

Leer ons kennen

NL slash EN

Strategie,  Design en Development

Oxfam Novib

Intro

Oxfam Novib heeft de programma’s van alle politieke partijen doorgelicht en in kaart gebracht in hoeverre de rechten van vluchtelingen en de naleving van internationale verdragen aan bod komen. Wij creëerden de Humanity Checker, een online platform waarop de resultaten worden gepresenteerd.

Project

In reactie op de vluchtelingenstroom naar Europa vorig jaar doen politici steeds vaker voorstellen die gericht zijn op het ontmoedigen van deze mensen naar Europa te vluchten. Dit soort voorstellen staan vaak op gespannen voet met internationale verdragen. Mensen op de vlucht hebben veilige vluchtwegen en bescherming van hun mensenrechten nodig. Oxfam Novib heeft, in samenwerking met onderzoeksbureau Kaleidos Research de programma’s doorgelicht en in kaart gebracht in hoeverre deze de rechten van vluchtelingen respecteren en de internationale verdragen nakomen. Ze vroegen ons om te helpen bij het aan de man brengen van de onderzoeksresultaten.

Proces

Wij creëerden een online omgeving waarin we de onderzoeksresultaten op een visueel aantrekkelijke en heldere manier presenteren. De partijprogramma’s zijn beoordeeld op de thema’s ‘oorzaak’, ‘reis’, ‘aankomst’ en ‘verblijf’. Per thema lichten we de standpunten van de politieke partijen toe. Ook moedigen we gebruikers aan om via social media hun mening over de standpunten te delen met de politiek leiders.

Design

Het design verbindt de vluchtelingenproblematiek met het standpunt van de politieke partij. Op elke themapagina speelt een video van vluchtelingen. Daaroverheen ligt het standpunt van de partij, met de naam en een grote foto van de lijsttrekker. Via links naar social media vertellen gebruikers de politici persoonlijk wat ze vinden van het beleid. In overzichtelijke tabellen laten we met rode en groene cijfers zien hoe elke partij scoort met zijn beleid.

Resultaat

Het resultaat is een website waar bezoekers wijzer van worden. We dringen de kiezer nergens een mening op, maar geven objectieve handvatten waarmee een eigen mening gevormd kan worden. 


Contact

Meer weten? Geef Jan Paul een belletje. Vindt-ie leuk.

Volgende project

Film.nl